ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TRANG CHỦ WEBSITE: BATDONGSANLION.COM

Ngày đăng: 2019-07-12 23:28:17

Nhóm tin: Môi giới chia sẻ


BẢNG GIÁ ĐĂNG TIN QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

TRANG CHỦ WEBSITE: BATDONGSANLION.COM

Chỉ 600k đăng tin Quảng Cáo thả ga 30 ngày 

     Banner Top: 6.000.000đ/gói x 30 ngày                              Nhà đất mới đăng:600.000/góix30 ngày
     Banner Trượt trên: 3.000.000đ/gói x 30 ngày                   Môi giới bất động sản: miễn phí
     Banner Trượt dưới: 2.000.000đ/gói x 30 ngày
     Pr bài viết trang chủ/ tin tức: 3.000.000đ/gói x 30 ngày
     Nhà đất nổi bật: 2.000.000đ/gói x 30 ngày
     Nhà đất phát mãi: 1.500.000đ/gói x 30 ngày


 BẢNG GIÁ ĐĂNG TIN TRÊN BÁO GIẤY MUA&BÁN